בדוק רעיון לסטארט-אפ

עלויות

תפרנו במיוחד בשבילך שני מסלולים.
כדי שתצטרך להתלבט עכשיו, ולא בשלב
מאוחר יותר.
990
FULL FEASIT
כולל הערכה מקצועית ומדד הכדאיות
200
BASIC FEASIT
הערכת תכנון-עסקי ומשאבים - ללא חוות-דעת מקצועית
צפי עלויות הקמה:  
צפי עלויות תפעוליות (ושיווק):  
הון (השקעה) נדרש:  
מדד הכדאיות והערכת היתכנות:  
נימוקי הצוות לגבי הפוטנציאל:  
* בכפוף לתנאי השימוש הזמן עכשיו   הזמן עכשיו

עלויות

אנא בחר את התכנית שלך:
BASIC GONOGO
199
  • צפי עלויות שיווק
  • צפי עלויות תפעוליות
  • צפי פוטנציאל כלכלי
  • צפי השקעה נדרשת
  • מדד כדאיות
Full FEASIT
399
  • צפי עלויות שיווק
  • צפי עלויות תפעוליות
  • צפי פוטנציאל כלכלי
  • צפי השקעה נדרשת
  • מדד כדאיות